De invloed van het klimaatakkoord op de bouwsector

De invloed van het klimaatakkoord op de bouwsector

De problematiek rond het klimaat is de dag van vandaag niet meer weg te denken uit de media. Iedereen is ondertussen bekend met termen zoals klimaatakkoord of klimaattop. Toch is het vaak onduidelijk in welke mate bepaalde doelgroepen en sectoren hier hinder van kunnen vinden. Ook de sector van de bouw blijft in dat debat niet onbesproken.

Impact van de bouwsector op het klimaat

Wanneer we het hebben over vervuiling van het milieu en CO2-uitstoot, zijn we geneigd te denken dat ons vervoer in deze een belangrijke rol speelt. Er worden dan ook talloze maatregelen getroffen om de vervuiling van auto’s tot een minimum te beperken. Wat we daarbij vaak over het hoofd zien is dat autoverkeer slechts een vierde plek inneemt wanneer het over klimaatvervuiling gaat. Onze woningbouw daarentegen vertegenwoordigt een tweede plaats met maar liefst 16% van de gehele vervuiling. Een belangrijke oorzaak hiervan is het enorme energieverbruik.

De bouwsector en het klimaatakkoord

Vanzelfsprekend blijft de bouwsector dus niet onbesproken als we het hebben over het klimaatakkoord. Er wordt immers voorop gesteld om tegen 2050 maar liefst 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere gebouwen volledig aardgasvrij te maken. Verder moeten heel wat bestaande woningen verduurzamen.

Kansen voor de bouwsector

De maatregelen die noodzakelijk geacht worden brengen heel wat opportuniteiten voor de bouwsector met zich mee. Wanneer aardgas ontnomen wordt is er natuurlijk een alternatieve warmtebron noodzakelijk. Dit zal er toe leiden dat heel wat CV-ketels vervangen dienen te worden. De kansen voor installateurs liggen dus voor het grijpen. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe, alternatieve warmtebronnen biedt nieuwe kansen voor heel wat ondernemers.

Kostenplaatje?

De aanpassing per woning wordt geschat op 20.000€. Een snelle rekensom leert ons dat er dus heel wat te verdienen valt voor vakmensen uit de sector van de bouw. Om deze maatregelen te financieren werken de overheid en banken aan een soort nieuwe lening op de woning. Verder kent de overheid ook subsidies toe voor isolatie en duurzame energie.

Conclusie

We mogen dan wel stilaan genoeg hebben van de verplichte dagelijkse brok aan klimaatmaterie… Toch hoeft niet iedereen meteen negatief ingesteld te zijn. Voor de bouwsector betekent het klimaatakkoord alvast een toekomst met heel wat nieuwe kansen en ontwikkelingen. Ze mogen dan misschien momenteel bij de slechtste leerlingen van de klas zijn, op zowel korte als lange termijn biedt het hun de nodige innovatie, werkgelegenheid en opportuniteiten. Op zoek naar een nieuwe carrière-uitdaging? Je weet alvast in welke sector er de komende jaren geen gebrek aan werk zal zijn.

Reacties zijn gesloten.